Diakon.nu

070 111 22 33

Men människan i fokus

Diakon.nu erbjuder omsorg, rådgivning, stöd, bl.a. för människor i alla åldrar.

Vad gör en diakon?

En Diakon jobbar med människan i fokus, det handlar om allt mellan att gå på promenader till att erbjuda samtalsstöd eller massera ett par ömma fötter!

Författarens namn

Mänsklig kontakt

Detta är en artikelbeskrivning. Skriv en kort sammanfattning av artikeln för att uppmana dina besökare att läsa hela artikeln.

Författarens namn

Samtalsstöd & Själavård

Detta är en artikelbeskrivning. Skriv en kort sammanfattning av artikeln för att uppmana dina besökare att läsa hela artikeln.

Författarens namn

Walk & Talk

Detta är en artikelbeskrivning. Skriv en kort sammanfattning av artikeln för att uppmana dina besökare att läsa hela artikeln.

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.
Namn E-post Meddelande Skicka in
Superscript

VÄlkommen till en retrit!

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.
Dag 1

Skriv in ditt datum

10:00

Första sessionen

Talarens namn

12:00

Lunch

Kaffe och kakor

13:00

Andra sessionen

Talarens namn

15:00

Tredje sessionen

Talarens namn

17:00

Fjärde sessionen

Talarens namn

Dag 1

Skriv in ditt datum

10:00

Första sessionen

Talarens namn

12:00

Lunch

Kaffe och kakor

13:00

Andra sessionen

Talarens namn

15:00

Tredje sessionen

Talarens namn

17:00

Fjärde sessionen

Talarens namn